tel. nummer (+31) (0)26 7502450
(+31) (0)6 46432547
 

Debating Game

Discussiëren, zich een mening vormen, een standpunt innemen, een stelling verdedigen. In overleg met de opdrachtgever krijgen de teams verschillende stellingen, die zij - ongeacht of zij het hiermee eens zijn of niet - moeten verdedigen.

Rechters in tenue (gespeeld door acteurs van InspirationCompany) vormen de kritische jury, die uiteindelijk door middel van punten bepaalt, welk team er gaat winnen. De rechters beoordelen op inhoud, passie/originaliteit en support/draagvlak. Eventueel kan ook de mening van het publiek (de op dat moment niet spelende teams) worden gepeild en in de beoordeling worden meegenomen.

De totale groep wordt verdeeld in teams, die met elkaar het debat aangaan. Er zijn verschillende debatrondes bijv. een 4 op 4 debat (waarin 4 leden van het ene team in debat gaan met 4 leden van het andere team), een 2 op 2 debat en een 1 op 1 debat.
 
De teams bepalen zelf welke teamleden worden ingezet in een debat. De rest van het team verleent support. Loting bepaalt welk team vóór en welk team tegen een stelling gaat pleiten. Vóór elke debatronde krijgen de strijdende teams enkele minuten de tijd om zich voor te bereiden op de stelling en op het te verdedigen standpunt (vóór of tegen), waarbij het hele team support kan geven.

De stellingen worden door de opdrachtgever opgesteld en kunnen bijvoorbeeld gerelateerd worden aan actuele thema’s binnen het werk, maar kunnen ook betrekking hebben op andere kwesties.

Aantal deelnemers: 10 - 250 personen
Duur: 1 dagdeel
Kosten: op aanvraag
Debating Game
"Een avond waarop iedereen het met elkaar eens is, is een verloren avond."
Albert Einstein