tel. nummer (+31) (0)26 7502450
(+31) (0)6 46432547
 

Expert Ontwikkelings traject

Het Expert Ontwikkelingstraject van Inspiration Company richt zich op het verhogen van het rendement van experts. In veel organisaties wordt er zorgvuldig aandacht besteed aan Management Development. Voor waardevolle, hoogopgeleide medewerkers die geen leidinggevende functie ambiëren ontbreekt het nogal eens aan niet-vakinhoudelijke ontwikkelingstrajecten.

In een boeiend, inspirerend programma wordt in dit ontwikkelingstraject gewerkt aan het ontwikkelen van zelfkennis, omgevingsbewustzijn, samenwerken, pro-activiteit, klantgerichtheid, verbeeldingskracht, flexibiliteit, ondernemerschap, creativiteit, presentatievaardigheden, leren realiseren etc. Gedurende dit ontwikkelingstraject wordt gewerkt met actuele, praktijkgerichte (groeps-)opdrachten. 

Het Expert Ontwikkelingstraject bestaat uit zes thema’s die verspreid over vier tweedaagse trainingen aan bod komen.

1. Persoonlijke ontwikkeling

Wie ben ik? Hoe zie ik mijn rol? Onze kijk op alledaagse gebeurtenissen, mensen, organisaties en zelfs wereldzaken wordt gekleurd door onze innerlijke overtuigingen. Welke kleur, welke energie breng jij in en welke prijs moet daarvoor door anderen worden betaald? Hoe kijken andere mensen en wat kan ik daar mee? Wie ben je in de kern? Hoe komt dat naar buiten toe over? Waar zitten mijn blinde vlekken? Wat is jouw boodschap? Wat is je programma?

2. Communicatie

In een veranderende samenleving, in een bewegende organisatie, is het een must dat men elkaar goed verstaat. Toch is communiceren niet simpel. We communiceren met woorden, zinnen, gebaren, emoties, gezichtsuitdrukking, lichaamshouding, verbaal en non verbaal. We hebben contact of het lukt ons niet om contact te maken. We willen iets overbrengen, maar de informatie die we uitzenden is voor 80% onbewust. Vaak kunnen we er de vinger niet precies opleggen waar het misloopt.

In deze module van dit ontwikkelingstraject gaan we op een inspirerende en interactieve in op transparant communiceren (eerlijk contact aan te gaan, door voelen, weten, denken en benoemen op één lijn te brengen). Acteurs demonstreren op een komische wijze wat er allemaal mis kan gaan bij communicatie. Met acteurs oefenen we daarna hoe we wel effectief kunnen communiceren. We gaan ook in op Creatief Communiceren. Onder leiding van acteurs gaan we verschillende stijlen van communicatie beoefenen. We gaan vragen stellen, discussiëren, spreken met passie, luisteren, vertellen, "ja-maar" gesprekken voeren e.d. om te ontdekken hoeveel verschillende manieren er zijn om met elkaar te communiceren en welke stijl jou het beste ligt.

3. Visieontwikkeling

Hoe zien we de toekomst? In de module visieontwikkeling voor experts gaan we kijken naar onze drijfveren, onze persoonlijke waarden, onze persoonlijke visie en de visie van de organisatie. We leren hoe we een visie kunnen ontwikkelen, we delen gemeenschappelijke idealen, kijken naar de ontwikkelingen in de samenleving, branche en organisatie en bekijken welke doelen we in de komende tijd willen gaan realiseren.

Deze module visieontwikkeling van dit ontwikkelingstraject stimuleert om een positief en succesvol toekomstperspectief te creëren waarin idealen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Missie en visie worden ontwikkeld en pro-activiteit wordt verder uitgebouwd. Kracht en belang van beelddenken komen uitgebreid aan bod en de expert leert om te gaan met eigentijdse manieren van presenteren en inspireren.

4. Creativiteit en innovatie

Creativiteit en innovatie vormen de belangrijkste factor voor het bepalen van de waarde van een bedrijf of organisatie. In deze module leer je creatief denken aan de hand van de TotalBrainBox-methode, een uniek systeem om creatief te leren denken. De methode is uitermate geschikt voor mensen die creatieve denksessies moeten begeleiden, die op zoek zijn naar innovatie en mensen die tools in handen willen krijgen om samen met hun team producten, campagnes e.d. te bedenken. Er wordt  zeer praktisch gewerkt, waarin het systeem stap voor stap aangeleerd wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers.

TotalBrainBox is een systeem van In- en OutBox denken. Het kan worden gebruikt bij probleemanalyse, creatief probleem oplossen, productinnovatie (InBox) en patroondoorbrekend denken (Out-Box)

5. Inspireren kun je leren

Inspireren kun je leren. Door te onderzoeken waar je passie ligt, wat je talenten zijn, je individualiteit, je waarde en datgene waar je voor staat. In dit blok gaan we onderzoeken wat jouw kwaliteiten zijn als expert. Wat raakt jou en waar weet jij mee te raken? We werken met vragen als: waar sta ik voor, hoe inspireer ik anderen, hoe formuleer ik mijn visie, hoe ga ik om met weerstand etc. Dit blok is een ontdekkingsreis naar de bron van inspiratie.


6. Leren realiseren

Veel goede ideeën en zelfs uitgewerkte plannen blijven hangen in goede voornemens en mooie concepten, maar wat is er dan uiteindelijk voor nodig om dromen daadwerkelijk op aarde te brengen, om doelen echt te realiseren en om ingezette bewegingen ook langer dan de wittebroodsweken in stand te houden? Leren realiseren gaat in op de knelpunten, obstructies, keuzes en prijzen die betaald moeten worden. Bij dit thema Leren Realiseren wordt ook aandacht besteed aan realisatiestrategieën.


 

Aantal deelnemers: 4 - 250 personen
Duur: 8 dagen
Kosten: op aanvraag
Expert Ontwikkelings traject
"Zet de vraagtekens niet achter je vragen, maar achter je zekerheden."