tel. nummer (+31) (0)26 7502450
(+31) (0)6 46432547
 

Kleur Bekennen

De Levende Herentest wordt afgenomen onder leiding van een acteur. Deze vraagt de deelnemers om direct te reageren op verschillende vragen die hij hen stelt. De deelnemers krijgen zo inzicht welk deel van de hersenen dominant is (links frontaal, links basaal, rechts frontaal of rechts basaal) en wie een Voeler, een Weter, een Denker of een Doener is. Op deze manier wordt ook duidelijk op welke gebieden ieders creativiteit ligt. Aan het einde van de test realiseren de deelnemers zich beter dat het normaal is, dat we (heel) verschillend zijn en dat we die verschillen beter kunnen benutten om elkaar aan te vullen dan om elkaar aan te vallen.

Ligt het talent op het gebied van logisch, rationeel, planmatig of cijfermatig denken, creatief denken, fantasierijk denken, lateraal of digitaal denken? De deelnemers krijgen zodoende een goed beeld van wat hun persoonlijke manier van denken is, wat hun persoonlijke manier van leidinggeven is, wat de inbreng in het werk kan zijn en in wat voor werkklimaat zij het beste kunnen functioneren.

Vanuit de vier hoofdkleuren ontstaan er vier subgroepen die ieder op hun eigen wijze naar de dingen kijken.

  1. De rode subgroep stelt doelen, versnelt en beslist
  2. De gele subgroep is gericht op vernieuwing en op idealen
  3. De groene subgroep kijkt naar  wat er al goed gaat en hoe dit verder kan groeien
  4. De blauwe subgroep is kritisch over wat er niet goed gaat en wat er ontbreekt.

Met deze kleuren teams worden verschillende dilemma’s uitgesproken en nagespeeld. De deelnemers krijgen zo meer inzicht in de eigen waarde en die van de anderen in het creatieve proces en het veranderingsproces.

Het geheel is een ludiek maar ook dynamisch gebeuren dat veel energie geeft. De Levende Hersentest laat de deelnemers zien dat er veel verschillende manieren van denken zijn, dat elke manier zijn eigen voor- en nadelen heeft, maar dat juist complementariteit en het benutten van elkaars specifieke kwaliteiten een team heel sterk kan maken.

Uiteindelijk laat de test zien dat we samen een grote “hersenpan” vormen en dat we samen deze hersenpan in “flow” brengen, zodat iedereen zijn eigen kwaliteit maximaal kan inzetten om het geheel van samen meer verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen een stapje verder te brengen.

De diversiteit wordt duidelijk. Iedere deelnemer kijkt namelijk op zijn eigen manier naar de  toekomst. Deze kijk wordt duidelijk, evenals de kijk van anderen, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaar, maar waardoor ook duidelijk wordt hoezeer we elkaar nodig hebben om onze dromen waar te maken.

Zie ook onze speciale site: Conferentie-Bouwstenen.nl

Aantal deelnemers: n.v.t.
Duur: 2 uren
Kosten: € 0
Kleur Bekennen