tel. nummer (+31) (0)26 7502450
(+31) (0)6 46432547
 

Organisatie Ontwikkelings traject

De OrganisatieOntwikkelingsSpiraal van Inspiration Company raakt op een indringende manier het hart, hoofd en ziel van uw organisatie. Het trainingstraject waarbinnen een organisatie zich in een natuurlijke, opwaartse spiraal kan ontwikkelen in de gewenste richting. Het traject bestaat uit 7 verschillende fases die er stuk voor stuk op gericht zijn om een ontwikkeling van binnenuit te realiseren.

De OrganisatieOntwikkelingsSpiraal is een uniek trainingsinstrument dat m.n. ingezet kan worden bij veranderingen die betrekking hebben op de hele organisatie. Om dit traject goed aan te laten sluiten bij uw behoeftes, bekijken we samen met u wat uw organisatie nodig heeft om het gewenste resultaat te behalen. Aan de hand daarvan stellen we samen een programma op dat het onderlinge vertrouwen vergroot, dat ieders bijdrage aan de organisatie verheldert, het commitment verhoogt en doelen van afdelingen, teams en individuen vaststelt en/of verantwoordelijkheden duidelijk maakt.

We werken met de nieuwste innovatieve trainingsmethodes, verschillende teamspelen, creatieve diagnose instrumenten en intensieve methoden om uw organisatie al doende op een lichte manier beter te leren samenwerken. Door de OrganisatieOntwikkelingsSpiraal geven de deelnemers richting aan de toekomst van de organisatie.

Fase 0: Ontwerp
In nauwe samenwerking met de opdrachtgever maken we het traject op maat voor uw organisatie. We bepalen samen indicatoren voor metingen voor, tijdens en na afloop van het traject waarop we het resultaat monitoren. 

Fase 1: Inventariseren
We brengen op onze eigen, eigentijdse wijze de huidige situatie, de huidige cultuur in kaart, incl. de knelpunten en problemen. Fase 1 bereid voor op het transformeren van bestaande weerstand  tot constructieve actie.

Fase 2: Visieontwikkeling - Zicht krijgen op de gewenste toekomst.
Impliciete vragen: Waar staan we nu? En hoe ziet onze gewenste toekomst eruit? Wat is de essentie van wat we aan het doen zijn, wat willen we nu eigenlijk bereiken, wat wordt er van ons verwacht en waarom? Wat kan ik hier nu zeggen of niet? Kunnen we tot een commitment komen?

Fase 3: Teamontwikkeling 1
Leren om efficiënter met elkaar samen te werken en de onderlinge betrokkenheid en communicatie te verbeteren.
Impliciete vragen: Pas ik in dit team? Wat zijn mijn talenten en mijn tekortkomingen? Wat is de visie van dit team? Wat is de missie van dit team en hoe verhoudt zich dit tot mijn persoonlijke missie en visie? Hoe leren we elkaars kwaliteiten waarderen en hoe kunnen we elkaars talenten gaan gebruiken? Hoe kunnen we elkaar leren aanvullen? Hoe kunnen we de teamspirit verhogen? Hoe kunnen we ons ontwikkelen tot een sterk team?

Fase 4: Inspirerend leiderschap
Leidinggevenden nemen in een parallel programma deel aan een module Inspirerend Leiderschap. Impliciete vragen: Wat zijn mijn kwaliteiten, wat zijn mijn tekortkomingen? Wat maakt mij authentiek? Hoe kan ik mijn team inspireren, aansturen? Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers?

Fase 5: Teamontwikkeling 2
Ontwikkeling van creativiteit, inspiratie en innovatie.
Impliciete vragen: Wat is er verbeterd? En wat nog niet? Zijn er gebieden waar we de zaken nog efficiënter of innovatiever aan kunnen pakken? Zijn er goede ideeën die we samen uit kunnen werken? Zijn er zaken waarvan de puntjes nog op de i moeten worden gezet? Zijn er nog bepaalde zaken, rollen of taken nog niet goed ingevuld? Wie neemt het voortouw en de verantwoordelijkheid voor een bepaald (deel)resultaat, of voor een specifieke taak? Wat kan er voor een doorbraak? Wie houdt de vaart en de moed er in op lastige momenten?

Fase 6: Afsluitend Event
We sluiten de fases af met een groot event waarmee de organisatie op een leuke, lichte manier het resultaat kan vieren, en waarin iedereen zijn steentje bij kan dragen.

Fase 7: Evaluatie
We evalueren het gehele traject en kijken terug naar de documentaires die in Fase 1 gemaakt zijn en sluiten het traject af.
 

 

Aantal deelnemers: 10 - 600 personen
Duur: 8-12 maanden
Kosten: op aanvraag
Organisatie Ontwikkelings traject
"Voordat je de succesladder beklimt,
controleer eerst of hij wel
tegen het juiste gebouw staat."