tel. nummer (+31) (0)26 7502450
(+31) (0)6 46432547
 

Team Ontwikkeling

Om een teamtraining goed aan te laten sluiten bij uw behoefte bekijken we samen met u in welke fase uw team zich bevindt. Aan de hand daarvan stellen we dan een programma samen dat het onderlinge vertrouwen vergroot, ieders bijdrage aan het team verheldert, commitment en doelen van het team vaststelt en/of verantwoordelijkheden duidelijk maakt.

De Teamontwikkelingsspiraal

Fasen van een team
We werken vanuit het model "Teamontwikkelingsspiraal". Kort samengevat komt dat op het volgende neer: het team ontwikkelt zich in een natuurlijke opwaartse spiraal waarin beweging of versnelling aangebracht kan worden als het team verder wil. Het model kent vier fasen die zich steeds herhalen. Echter, elke ronde is een verdieping en verfijning van de vorige.

Fase 1: Acceptatie en vertrouwen
Impliciete vragen: pas ik in dit team, wat zijn mijn talenten en mijn tekortkomingen, wat is de visie van dit team, wat is de missie van dit team en hoe verhoudt zich dit tot mijn persoonlijke missie en visie?
Fase 2: Open samenwerking en bijdrage verhelderen
Impliciete vragen: wat kan ik hier nu zeggen of niet, wat zijn de wederzijdse verwachtingen, welke bijdrage wordt van ieder verwacht en kan iedereen daar aan voldoen?
Fase 3: Commitment gekoppeld aan eenduidige doelen
Impliciete vragen: wat is de essentie van wat we aan het doen zijn, wat willen we nu eigenlijk bereiken en waarom?
Fase 4: Verantwoordelijkheid
Impliciete vragen: wie neemt het voortouw en de verantwoordelijkheid voor een bepaald (deel)resultaat of een specifieke taak, waarderen de anderen dat en vertrouwen ze dat het goed zal gaan?

Na Fase 4 komt het team weer in Fase 1 terecht. Logisch, want nadat de verantwoordelijkheden verdeeld zijn zal men zich afvragen of iemand daarin te vertrouwen is of vertrouwd wordt. Het team zit dan echter wel in een volgende, hogere spiraal dan in de eerste keer dat het in Fase 1 zat.

De training
We werken met verschillende teamspelen, diagnose instrumenten en methoden om uw team al doende op een lichte manier beter te leren samenwerken. In de workshop geven de deelnemers richting aan de toekomst van de organisatie.

Aantal deelnemers: 15 - 25 personen
Duur: traject
Kosten: op aanvraag
Team Ontwikkeling
"Iedereen is zichzelf.
wie zou je anders zijn?"